FIA8000

FIA8000 je aparat koji se koristi za merenje biomarkera u ljudskoj krvi, serumu, krvnoj plazmi ili uzorcima urina. Rezultat testa se može koristiti kao pomoć u određivanju kliničke dijagnoze. FIA8000 se može koristiti za testiranje u laboratoriji, kao i za testiranje na mestu gde se vrši zdravstvena nega. Zajedno sa različitim predmetima za testiranje, FIA8000 se može koristiti za kvantitativno određivanje 10 različitih biomarkera u ljudskoj krvi: 1) cTnl, 2) NT-proBNP, 3) hs-CRP, 4) CK-MB, 5) Myo, 6) D-Dimer, 7) PCT, 8) Cys C, 9) mikroalbumin, 10) beta 2 mikroglobulin.

Više informacija o FIA800 ovde.

CK MB

NAMENA: Test u jednom koraku za određivanje aktivnosti kreatin kinaze (CK)-MB (Koloidno zlato) primenjuje imunohromatografiju koloidnim zlatom u svrhu otkrivanja CK-MB u serumu, plazmi ili uzorcima cele krvi kvantitativno. Ovaj test se koristi kao pomagalo u kliničkoj dijagnozi, prognozi i evaluaciji povreda miokarda kao što su akutni infarkt miokarda, nestabilna angina, akutni miokarditis i akutni koronarni sindrom…

 

cTnI

NAMENA: Komplet testa za brzo odreĎivanje srčanog markera troponina I primenjuje imunohromatografiju koloidnim zlatom u svrhu otkrivanja srčanog troponina I (cTnI) u serumu, plazmi ili uzorcima cele krvi kvantitativno. Ovaj test se koristi kao pomagalo u kliničkoj dijagnozi, prognozi i evaluaciji povreda miokarda kao što su akutni infarkt miokarda (AIM), nestabilna angina, akutni miokarditis i akutni koronarni sindrom (AKS)…

Vidi još

D-Dimer

NAMENA: Test u jednom koraku za odreĎivanje D-dimera (Koloidno zlato) primenjuje imunohromatografiju koloidnim zlatom u svrhu otkrivanja D-dimera u plazmi ili uzorcima cele krvi kvantitativno. Ovaj test se koristi kao pomagalo u proceni i evaluaciji pacijenata za koje se sumnja da boluju od duboke venske tromboze ili plućne embolije…

Vidi još

hs-crp

NAMENA: Test u jednom koraku za odreĎivanje Visoko senzitivnog C-reaktivnog proteina (hs-CRP) (Koloidno zlato) primenjuje imunohromatografiju koloidnim zlatom u svrhu otkrivanja C-reaktivnog proteina (CRP) u serumu, plazmi ili uzorcima cele krvi kvantitativno. Merenje CRP-a je korisno kod otkrivanja i evaluacije infekcije, povrede tkiva ili inflamatornih poremećaja. Merenja visoko senzitivnog CRP-a (hs-CRP), kada se koriste u sprezi sa tradicionalnom kliničkom laboratorijskom evaluacijom akutnih koronarnih sindroma, mogu biti korisna kao nezavisni marker prognoze nedavnih dogaĎaja, kod pacijenata sa stabilnom koronarnom bolešću ili akutnim koronarnim sindromima…

Vidi još

HCG

HCG

NAMENA:Test u jednom koraku za odreĎivanje humanog horionskog gonadotropin (HCG) (Koloidno zlato) se koristi u in vitro kvantitativnom odreĎivanju humanog horinskog gonadotropina (HCG) u serumu ili plazmi. Ovaj test se koristi kao pomoćno sredstvo u testovima na trudnoću…

NT-proBNP&cTnI

NAMENA: GP Test u jednom koraku za određivanje N-terminalnog prohormona moždanog natriuretskog peptida/ srčanog markera troponina I (NT-proBNP/cTnI) se koristi kao pomagalo u kliničkoj dijagnozi, prognozi i evaluaciji srčane insuficijencije (SI), akutnog infarkta miokarda (AIM) i akutnog koronarnog sindroma (AKS)…

NT-proBNP

NAMENA: Test u jednom koraku za odreĎivanje N-terminalnog prohormona moždanog natriuretskog peptida (NT-proBNP) (Koloidno zlato) primenjuje imunohromatografiju koloidnim zlatom u svrhu otkrivanja prekursora N-terminalnog B-tipa natriuretskog peptida (NT-proBNP) u serumu, plazmi ili uzorcima cele krvi kvantitativno. Ovaj test se koristi kao pomagalo u kliničkoj dijagnozi, prognozi i evaluaciji srčane insuficijencije…

Vidi još

PCT

NAMENA: Test u jednom koraku za odreĎivanje prokalcitonina (PCT) (Koloidno zlato) primenjuje imunohromatografiju koloidnim zlatom u svrhu otkrivanja prokalcitonina (PCT) u serumu, plazmi ili uzorcima cele krvi kvantitativno. Ovaj test se koristi kao pomagalo u kliničkoj dijagnozi, prognozi i evaluaciji pacijenata za koje se sumnja da pate od bakterijske infekcije, traume ili šoka…

Vidi još

 CK-MB cTnI Myo

Triple tests

NAMENA: Test u jednom koraku za odreĎivanje kreatin kinaze-MB/srčanog markera troponina I/mioglobina (CK-MB/cTnI/Myo) (Koloidno zlato) primenjuje imunohromatografiju koloidnim zlatom u svrhu otkrivanja kreatin kinaze-MB/srčanog markera troponina I/mioglobina (CK-MB,cTnI i Myo) u serumu, plazmi ili uzorcima cele krvi kvantitativno, u isto vreme. Ovaj test se koristi kao pomagalo u kliničkoj dijagnozi, prognozi i evaluaciji povreda miokarda kao što su akutni infarkt miokarda, nestabilna angina, akutni miokarditis i akutni koronarni sindrom…

Vidi još

b2-mg

β2-MG

NAMENA: Test u jednom koraku za određivanje beta2-mikroglobulina (β2-MG) (Koloidno zlato) primenjuje imunohromatografiju koloidnim zlatom u svrhu otkrivanja beta2-mikroglobulina (β2-MG) u uzorcima seruma, plazme ili cele krvi kvantitativno. Merenje β2-MG-a je korisno kod detekcije i evaluacije brzine glomerularne fitracije, transplantacije bubrega i funkcije bubrega.

 NGAL

NGAL

NAMENA: Test u jednom koraku za određivanje lipokalina vezanog za želatinazu neutrofila (NGAL) (Koloidno zlato) primenjuje imunohromatografiju koloidnim zlatom u svrhu otkrivanja lipokalina vezanog za želatinazu neutrofila (NGAL) u uzorcima urina kvantitativno. Ovaj test se koristi kao pomagalo u ranoj dijagnozi akutnog oštečenja bubrega, klasifikacije rizika i praćenja lečenja.

mAlb

mAlb

NAMENA: Test u jednom koraku za određivanje mikroalbuminurije (mAlb) (Koloidno zlato) primenjuje imunohromatografiju koloidnim zlatom u svrhu otkrivanja microalbuminurije (mAlb) u uzorcima urina kvantitativno. Povišena koncentracija mAlb ispod nivoa proteinurije je već odavno poznata kao marker bolesti bubrega i povećanog kardiovaskularnog rizika kod dijabetične nefropatije.

HbA1C

HbA1c

NAMENA: Test u jednom koraku za određivanje hemoglobina A1c (HbA1c) je namenjen kvantitativnom merenju HbA1c u celoj krvi. Ovaj test se koristi kao pomagalo za praćenje kontrole glikemije kod dijabetičara. Pored toga, može identifikovati rizičnu grupu ljudi podložnu razvoju ove bolesti i obezbediti njihovo kontinuirano praćenje.

 CysC

CysC

NAMENA: Test u jednom koraku za određivanje cistatina C (CysC) (Koloidno zlato) primenjuje imunohromatografiju koloidnim zlatom u svrhu otkrivanja cystatina C (CysC) u uzorcima seruma, plazme ili cele krvi kvantitativno. Rezultat testa se koristi kao pomagalo u proceni i evaluaciji indeksa brzine glomerularne filtracije, i ima važnu primenu kod funkcije bubrega, oštećenja bubrega i presađivanja bubrega.

Podeli